Forest bathing benefits: Heart, mind and body

Učinki gozdne kopeli: SRCE, UM IN TELO

Narava vpliva na nas – čustveno, mentalno in psihično.

Ogromno ljudi trenutno doživlja frustracijo, nezadovoljstvo ali jezo zaradi trenutne situacije. V stiski hitro pozabimo, da imamo sami moč nad svojim počutjem in delovanjem. Do boljšega razpoloženja nam lahko pomaga narava, ki nam brezpogojno nudi svoja polja, gozdove in travnike.

Koliko časa naj bi preživeli v naravi, da pridobimo tisti maksimalni učinek? Vsaj 120 minut na teden. To potrjujejo tudi rezultati raziskave.

Forest bathing benefits: Heart, mind and body

Nature effects us — physically, mentally, and emotionally.

Many people are experiencing frustration, dissatisfaction or anger due to the current situation. In distress, we quickly forget that we have power over our own well-being and reactions. Nature can help us to be in better mood while it is unconditionally offering us fields, forests and meadows to visit.

How much time are we supposed to spend in nature to get that maximum effect? At least 120 minutes a week. This is also confirmed by the results of the research.

Tehnologija ima prednosti, a naša telesa potrebujejo veliko več

Starodavni prebivalci zemlje so bili z zemljo močno povezani. Od nje so bili odvisni, saj je od pridelka bilo odvisno njihovo življenje. Z zemljo so bili povezani, kot smo danes mi s tehnologijo in svojimi telefoni. Drži, da nam elektronske naprave vsak dan omogočajo instant komunikacijo in še mnogo več, toda ali so zaradi tega naša življenja postala kaj kvalitetnejša? Ali pa nas prekomerna uporaba tehnologije ustvarja depresivne in odtujene drug od drugega? Tehnologija ima svoje prednosti, toda naša telesa za dobro psihično in fizično počutje potrebujejo veliko več. In to prepogosto pozabimo. Človeško telo potrebuje sonce, gozdne poti, svež zrak in zvok narave.

Že kot majhna sem oboževala sprehode po gozdu, igrali smo se na gozdni jasi in plezali po drevesih. Druženje v naravi je bilo nekaj naravnega in je zmeraj prineslo veliko lepih spominov druženja z okoliškimi otroci in družino. Že samo kratek sprehod v naravi sprosti, prinese nove moči in napolni naša pljuča s čistim zrakom.

Technology has its adavantages, though our body needs much more

The old inhabitants were strongly connected with the earth. They depended on it, as their lives depended on the crop. They were connected with the earth as we are today with technology and our phones. It is true that electronic devices allow us instant communication every day and much more, but has this made our lives any better? Or does technology overuse make us depressed and estranged from each other? Technology has its advantages, but our bodies need much more for mental and physical well-being. And we forget that too often. The human body needs sun, forest paths, fresh air and the sound of nature.

Ever since I was little, I loved walking and playing in the woods and climbing trees. Sšending time outdoors in nature was something natural, where we would alway make special memories with other children and family. Just a short walk in nature relaxes, brings new strength and fills our lungs with clean air.

Forest bathing ali gozdna kopel

Shinrin-Yoku ali po slovensko gozdna kopel pomeni sprejeti vase gozdno atmosfero med sproščenim sprehodom oz. sproščanjem v naravi. Terapijo so razvili na Japonskem v letu 1980, kasneje pa je postala temeljni kamen preventivnega zdravljenja v japonski medicini. Raziskava na Japonskem in v Južni Koreji je pokazala, da čas, ki ga preživimo v gozdu pozitivno vpliva na naš živčni sistem, znižuje hormon kortizol ter poveča naš imunski sistem.

Nasvet: Preživljanje v naravi je rešitev za boljše čustveno, mentalno in fizično zdravje. Kaj še čakaš? Pojdi že na tisti sprehod, naužij se zraka in se prepusti zvokom narave.

Forest bathing

Japanese researchers have studied “forest bathing” — a poetic name for walking in the woods. They suspect aerosols from the forests, inhaled during a walk, are behind elevated levels of Natural Killer or NK cells in the immune system, which fight tumors and infections. 

Researchers, primarily in Japan and South Korea, have conducted studies on the health benefits of spending time amongst the trees, demonstrating that forest bathing positively creates calming neuro-psychological effects through changes in the nervous system, reducing the stress hormone cortisol and boosting the immune system.

Tip: Spending time in nature affect our emotional, mental and physical health. What are you waiting for? Go for a walk, breath clean fresh air and enjoy natural sounds.

Moč drevesa

Naši predniki so spoštovali naravo in drevesa. Zanje je bilo drevo simbol življenja in pomemben element verovanja, uničenje dreves pa je nasprotno pomenilo hudo grožnjo in krčenje že tako majhnega prostora. Drevesa in gozdovi imajo pomembno vlogo tudi danes, saj shranjujejo zaloge ogljika, varujejo vodne vire, omogočajo razvoj in preživetje mnogoterim organizmom.

 “Naši predniki so znali izjemno ceniti drevesa in so se zavedali njihovega elektromagnetnega polja ali aure, ki nas dejansko v vsakem trenutku vrne k sebi in v otroštvo.“ je  povedala Antonija Krajnc, svetovalka za uporabo starih znanj in kakovostno življenje za Radio Maribor.

Zaprosi drevo za pomoč – nasveti Antonije Krajnc:

Izbrati bi si morali mlado zdravo drevo in ga zaprositi za pomoč. Čisto preprosto je. Nasvet: Zapremo oči in se naslonimo na drevo ali pa ga objamemo ter zaprosimo. Zagotovo bomo na svoje vprašanje prejeli odgovor v obliki asociacije, mogoče v sanjah ali pa čez nekaj dni.

The power of trees

Our ancestors respected nature and trees. For them, the tree was a symbol of life and an important element of faith, while on the contrary, the destruction of trees posed a serious threat and the shrinking of an already small space of a green space. Trees and forests also play important rule today, as they store carbon stocks, protect water resources, and enable the development and survival of many organisms.

Our ancestors extremely appreciated trees and were aware of their electromagnetic field or aura, which actually brings us back to ourselves and to childhood at any time,“ said Antonija Krajnc, consultant for the use of old scientists and quality of life.

Connect with trees – advice from Antonija Krajnc:

You should select a young healthy tree and ask for help. It’s quite simple.

Tip: Close your eyes and lean against a tree or hug it and ask. You will certainly get your answer, it might be in the form of associations or in a dream.

Everyone who has ever ended a busy day with a long walk in nature knows, escaping to a natural setting can be very therapeutic. The sights, sounds, and smells of nature produce an automatic relaxing effect on both body and mind.  This influences blood pressure and heart rate, as well as hormonal biomarkers of stress like salivary cortisol and the biofeedback measure known as heart rate variability that ultimately impact blood sugar and cholesterol.  Multiple studies have shown that spending time in nature significantly reduces these measures of stress to a degree that may actually be saving people’s lives.

Nature reduces stress and improves the quality of life

Vsak, ki se je že kdaj odpravil v naravo po napornem dnevu ve, kako dobro dene biti obkrožen v naravi, kjer se vse ustavi. Že sam vonj po naravi, ptičje petje in šelestenje listov imajo lahko terapevtski učinek. Posledično se zmanjša raven hormona kortizola in krvni pritisk. Srce se umiri, možgani pa si odpočijejo. Preživljanje časa v naravi lahko zmanjša stopnjo stresa do te mere, da nam lahko reši življenje.

Nabiranje ali rekreacija v naravi

Če spadate med bolj aktivne ljudi, se lahko v naravo odpravite nabirati zelišča ali različne plodove (odvisno od obdobja in lokacije). Jesenski čas je obdobje kostanjev in gob, ko si lahko sami naberete kostanje in si pripravite iz njih jedi ali kozmetične pripravke npr. izvleček divjega kostanja. Zmeraj poudarjava, da je potrebno naravo spoštovati, zato med nabiranjem ne povzročajte hrupa, da ne bi vznemirili živali, ki bivajo v določenemu naravnemu okolju. Dobro je, da imamo s seboj tudi vrečko, v katero odvržemo odpadke ali pa po poti poberemo najdene odpadke.

Nasvet: Že danes pobrskajte po spletu in se naučite kaj novega o gobah in rastlinah, ki rastejo v vaši bližini. Nabirajte preudarno, ne povzročajte škode rastlinam in ne uničujte.

Preživljanja časa v naravi ni samo “fajn” ampak tudi dokazano učinkuje na naše čustveno, mentalno in psihično zdravje. Storite že danes nekaj, da doseže tistih 120 minut, hvaležna vam bosta tako um, kot tudi srce.

Kako pa vi najraje preživite čas v naravi?

Activities in nature

If you love being active, you can start collecting herbs or different fruits in nature (depending on the period and location). Now in autumn is the time for chestnuts and mushrooms, for instance, from wild chestnut you can make yourself a wild chestnut extract. We always emphasize the importance of respecting nature, so avoid making loud noises while collecting herbs or visiting natural places. We don’t want to disturb the animals that live in a particular natural environment. It is also recommendable to have a bag with us for our garbage or for collected waste we found along the way.

Tip: Make something different today. Try to learn something new about the mushrooms and plants, which are growing close by. Collect herbs wisely and don’t cause damage to plants.

Spending time in nature is not only “nice thing to do”, but it also affects us mentally, psychically and emotionally. Start with today to reach that 120 minutes. Your heart and mind will be grateful.

Follow us on:

2 Natureholics

2natureholics

Sources:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: