Tools and Equipment for Homemade Cosmetics

Have you always wanted to create your own cosmetic product? Balm, cream, shampoo or something else? 

It might sound difficult and complicated, but in reality it is not! We were also pretty sceptic, when we started formulating cosmetics – we thought that you need a lot of tools, laboratory equipment and chemistry background to formulate,… Nothing could be farther from the truth.

You need strong will, few tools and equipment, which you already have at home. When we formulated the first cream, we only got more drive to continue. Do you want to know what you need to start creating cosmetics from home? Here are few things you will need as a beginner. 

-Stove with hob and water. A room with a hob and water for mixing and heating cosmetic ingredients, which are heated in fireproof containers. 

-Heat resistant glass beaker – in which we heat the ingredients. 

-Homogenizer (you can replace it with a hand blender, just like us) 

-Precise scale (as precise as possible). It is very important to measure cosmetic ingredients right – we only add the amount we have written in the formulation, nothing more and nothing less. 

-PH meter or pH sheets. When making water-based products, we need pH sheets to measure the pH value. With the help of pH sheets, we found out whether our product is acidic, neutral or basic. 

Glass stirring rod, measuring cups and spatula for precise dosing. 

Thermometer (important if we work with emulsifier-more about them in next blog). 

70 % alcohol for disinfecting surfaces, utensils and packaging. 

Gloves and mask, which are important for hygiene during work. 

Containers and material for product labeling. 

Positive attitude 🙂 

These are just a few of the cosmetic tools you will need when making and formulating natural cosmetics. We hope that you also decide and try to do something new. Next time we will share with you, what ingredients you need to make cosmetics from home. Have a nice day. 

2 Natureholics

2natureholics

PRIPOMOČKI ZA IZDELAVO NARAVNE KOZMETIKE 

Ali si si tudi ti že od nekdaj želel/a ustvariti svoj kozmetični izdelek? Mazilo, kremo ali kaj drugega?  

Pa veš,da sploh ni tako težko, kot se sliši? Neveš, kako in kje začeti? Ja, tudi midve sva bili na začetku skeptični in sva mislili da je potrebnega ogromno nekega predznanja, pripomočkov, itd. Toda naj ti poveva, da ni tako. Potrebna je samo želja in ponavadi imamo osnovne pripomočke, ki jih potrebujemo za izdelavo kar v domači kuhinji. Midve sva potem, ko sva izdelali svoji prvi dišeči kremici, dobili samo še več zagona. 

Z malo sreče, lahko tudi ti začneš kreirati domačo kozmetiko.Torej, kaj sploh potrebujemo za začetek? 

-Prostor s kuhalno ploščo in vodo za mešanje ter pripravo kozmetičnih sestavin, ki jih segrejemo v ognjevarnih posodah.  

-Ognjevarno posodo, v katerih boš segrevala sestavine in kuhala emulzije. Naj ti zaupava,da imajo pri Mikro+polo veliko ponudbo laboratorijskih izdelkov in ugodne cene. 

Homogenizator (lahko ga nadomestiš z ročnim paličnikom, tako kot midve).

-Precizna tehtnica Tehtanje kozmetičnih sestavin je zelo pomembno, saj dodajamo le tolikšno količino, ki jo imamo zapisano v formulaciji in nič več in nič manj. 

-PH meter ali pH lističi. Kadar izdelujemo izdelke na vodni osnovi, potrebujemo ph lističe, da izmerimo pH vrednost. S pomočjo pH lističev ugotovimo, ali je naš izdelek kisel, nevtralen ali bazičen. 

Steklene paličice za mešanje in spatula za natančno odmerjanje. 

Termometer (je pomemben če delamo z emulgatorji, a več o tem kdaj drugič). 

-70 % alkohol za razkuževanje površin, pripomočkov in embalaže. 

Rokavice in maska, ki so pomembne za higieno med delom.  

Prazne embalaže, samolepilne listke za označevanje izdelkov. 

-Dobro voljo. 🙂

To je le nekaj kozmetičnih pripomočkov, ki jih boš potrebovala pri izdelavi in formuliranju naravne kozmetike. Upava, da ti je zapisano prišlo prav in da se tudi ti odločiš in poskusiš narediti nekaj novega. Naslednjič s teboj deliva, katere sestavine potrebuješ za izdelavo kozmetike.  

Imej krasen dan. 

2 Natureholics

2natureholics

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: