Natural Cleaning For The Whole Family

Are you tired of aggressive, chemical cleansers that irritate your skin and have negative impact on nature? Are you looking for an alternative that is nature-friendly and effective at the same time? Then keep on reading. Natural cleaning is not just water and vinegar, though we do not need all those cleaning products, which are offered on store shelves. All we need are some basic ingredients, creativity and the joy of cleaning.

Alcohol disinfectants and cleaners with abrasives are perfect for disinfection and thorough cleaning of the home, bathroom and work surfaces. 

Natural cleaning for home
Natural cleaning for home for the whole family.

ALCOHOL VINEGAR

Alcoholic or white vinegar mixed with distilled water is an excellent cleanser for removing dirt, greasy stains, unpleasant odors, limescale and mold. Distilled water is better choice for cleaning than tap water, as it is purer and doesn’t leave stains. Although vinegar has a characteristic odor, it dissapears quickly and you can still add a few drops of essential oil to the mixture of vinegar and water. Btw, we love adding essential oil of lemon, teatree, lavender or eucalyptus (so refreshing and also antibacterial). Alcoholic vinegar is made from dilute ethyl alcohol, to which food for bacteria (minerals, vitamins, acids) is added.

ABRASIVE NATURAL CLEANERS

The simplest abrasives include table salt, which can be mixed with baking soda and / or alcohol vinegar. Baking soda is one of the most well-known agents that thoroughly cleans drains, taps, refrigerator and tiles. Some people even wash the washing machine with it. It removes unpleasant odors and it is a good abrasive as well.

CASTILE SOAP

A versatile cleaner that can be a great base for a home cleaner. The product originates from Spanish Castile and is made from plant raw materials. The traditional base foiat of Castilian soap is olive oil. Mix 50 ml of Castilian soap with 500 ml of distilled water, add a little glycerin (to protect the skin during cleansing). Pour into a bottle and use it as an universal home cleaner. It doesn’t irritate and cleans very well. You can add a few drops of essential oils that refresh the room (e.g. lemon essential oil).

OLIVE OIL

Olive oil is used for stubborn stains, as it softens them and makes them easier to remove. Olive oil works great when removing labels on packaging (even the hardest ones). We both use it when we buy a new product that has a sticker which can be difficult to remove. To remove stickers e.g. on the refrigerator, you can also use acetone.

LEMON JUICE

Lemon juice is a very strong acid that has an antibacterial effect. You can clean the chopping board with half a lemon. If you just want to disinfect it, then cut the lemon in half and rub on a board and wipe dry. In case of stubborn stains, squeeze some lemon juice on the board and let it work for a few minutes.

Use lemon immediately and do not add it to long-term cleansers, as fresh citrus and other fruits are not durable!

ALCOHOLIC DISINFECTANT

Alcohol disinfects all types of work surfaces, acts antibacterial, antifungal, antiviral. For more pleasant scent, mix it with essential oils. You can use 70 % or diluted alcohol. It is available in pharmacies and grocery stores. Disinfection is also important at a time when various diseases are spreading.

ESSENTIAL OILS

Essential oils are natural antibacterial agents that provide hygiene in the home and a pleasant smell. Among the best essential oils are lavender, tea tree and lemon. Did you know that the perfect combination against mold is alcohol vinegar with tea tree essential oil? 😉

Let’s connect:

2natureholics

2 Natureholics

NARAVNA ČISTILA ZA VSAK DOM

Ali tudi tebe motijo agresivni, kemični čistilci, ki dražijo kožo? Iščeš alternativo, ki je prijazna naravi in hkrati učinkovita? Potem beri naprej. Naravno čiščenje nista samo voda in kis, res pa je, da za čiščenje ne potrebujemo veliko izdelkov, ki nam jih ponujajo na trgovskih policah. Vse, kar potrebujemo je nekaj osnovnih sestavin, ustvarjalnost in veselje do čiščenja.

Za razkuževanje in temeljito čiščenje doma, kopalnice, delovnih površin lahko uporabimo tudi alkoholna razkužila in čistila s sestavinami z abrazivnim delovanjem.

ALKOHOLNI KIS IN SODA BIKARBONA

Alkoholni ali beli kis je v mešanici z vodo odlično sredstvo za odstranjevanje umazanije, mastnih madežev, neprijetnih vonjav, vodnega kamna in plesni. Čeprav ima značilen vonj, se hitro razdiši – sicer pa mešanici kisa in vode lahko dodate nekaj kapljic eteričnega olja. Alkoholni kis je narejen iz razredčenega etilnega alkohola, kateremu dodajajo hrano za bakterije (minerali, vitamini, kisline).

ABRAZIVNA NARAVNA ČISTILA

Pod najbolj enostavna abrazivna sredstva spada kuhinjska sol, katero lahko mešamo skupaj z sodo bikarbono in/ali alkoholnim kisom. Soda bikarbona je ena izmed najbolj znanih sredstev, ki temeljito očistijo odtoke, pipe, hladilnik in ploščice. Nekateri z njo pomivajo tudi pralni stroj. Odstranjuje neprijetne vonjave in je dobro abrazivno sredstvo.

KASTILJSKO MILO

Vsestransko čistilo, ki je lahko odlična osnova za domače čistilo. Izdelek izvira iz španske Kastilje in je izdelan iz rastlinskih surovin. Tradicionalna osnovna maščoba kastiljskega mila je oljčno olje. 50 ml kastiljskega mila zmešajte s 500 ml destilirane vode, dodajte malo glicerina (za zaščito kože med čiščenjem). Prelijte v plastenko in ga uporabljajte za čiščenje doma kot univerzalno čistilo za dom. Nič ne draži in zelo dobro očisti. Lahko dodate nekaj kapljic eteričnih olj, ki osvežijo prostor (npr. eterično olje limone).

 OLJČNO OLJE

Oljčno olje uporabljamo za trdovratne madeže, saj jih zmehča in omogoča lažje odstranjevanje. Oljčno olje se odlično obnese pri odstranjevanju etiket na embalažah (tudi tistih najbolj trdovratnih). Midve ga uporabljava, ko kupiva nov izdelek, ki ima na sebi nalepko oz. etiketo in je le-to včasih težko odstraniti. Za odstranjevanje nalepk npr. na hladilniku, lahko uporabite tudi aceton.

 LIMONIN SOK

Limonin sok je zelo močna kislina, ki deluje antibakterijsko. Desko za rezanje lahko očistite s polovico limone. Če jo želite samo dezinficirati, potem limono prerežite na pol in podrgnite po deski ter obrišite do suhega. V primeru trdovratnejših madežev na desko stisnite nekaj limonovega soka in pustite delovati nekaj minut. 

Limono uporabiva takoj in je ne dodajava v čistila za daljšo uporabo, saj sveži citrusi in drugo sadje niso obstojni.

ALKOHOLNO RAZKUŽILO

Alkohol razkužuje vse vrste delovnih površin, deluje antibakterijsko, protiglivično, protivirusno. Za lepši vonj ga lahko mešamo z eteričnimi olji. Uporabite lahko 70 % ali 96 % alkohol, ki ga razredčite. Na voljo je v lekarnah in trgovinah z večjo ponudbo živil. Razkuževanje je pomembno tudi v tem času, ko razhajajo različne bolezni. Razkužujemo predmete, ki jih pogosto uporabljamo, kot so kljuke, telefon, ročaji od predalov, omar, itn.

ETERIČNA OLJA

Eterična olja so naravna antibakterijska sredstva, s katerimi poskrbimo za higieno v domu in prijeten vonj. Med najboljša eterična olja uvrščamo sivko, čajevec in limono. Si vedel, da je odlična kombinacija proti plesni je alkoholni kis z eteričnim oljem čajevca? 😉

Povežimo se:

2natureholics

2 Natureholics

Advertisement

NATURE CALLS: 10 WAYS TO HELP MOTHER NATURE

LIVE GREENER. LIVE HAPPIER.

Mother Nature unconditionally offers us everything we need to survive: food, water, medicine, materials for shelter, and even natural cycles such as climate and nutrients. Wherever our eyes reach, this beautiful planet endows us with beautiful places: majestic mountains, hills, beautiful green forests and flowering meadows, emerald-colored lakes, ponds and the depths of the sea. Because it offers us all this unconditionally and unselfishly, and does not demand anything from us, we are obliged to make sure that we keep it that way for our descendants as well.

10 WAYS HOW YOU CAN HELP MOTHER EARTH

  1. Instead of a car, use public transport, a bicycle or walk to your destination.

We are faster at the with the car and it can be more comfortable, but vehicle pollutants are one of the biggest polluters of the environment. Whenever we can and the weather allows it, we are happy to use the bike instead of a car and if the distance is not too long, we go by foot.

2. Use reusable bags while shopping.

When we go shopping, we use our bags for fruits and vegetables. They are much more durable and durable than plastic ones, which are usually used only once and then discarded. Today, they can be bought in almost every store.

3. Self-sufficiency

In Slovenia, almost every house has its own garden. Instead of buying food, at least in the summer, we prefer to grow it ourselves. Of course, such food is incomparably tastier, healthier, while taking care of the garden we are physically active, and working with soil and plants also has a very good effect on our mental health. Avoid using chemicals and pesticides that have a bad effect on the environment and on our health.

4. We support local producers

In Slovenia we have many producers of food, clothing and cosmetics. By purchasing their products, we encourage local farmers and local producers to do their job, take better care of their own health and reduce the carbon footprint in the environment created by longer transports.

5. Picking up garbage in the woods

Whenever we walk in the woods, we can find some rubbish, which we collect and then throw away in suitable bins. We also regularly organize cleaning campaigns and clean our town in groups.

6. Reuse the packaging

Plastic pots from yoghurt can be reused in the garden for small plants. Bottles can be reused to store liquid.

7. Educate regularly

We put great emphasis on education about cosmetic ingredients, as we create natural cosmetics. We buy fewer cosmetics because we make them ourselves. We always go for natural ingredients, which we also grow in our garden

8. We shop in second-hand stores

We have been buying second-hand clothes in second-hand stores for several years, we think recycling old clothes is no longer a taboo today. Every few months, we collects our used clothes, which we donate after. This way we say no to mass consumption of fast fashion. You can buy used clothes on various websites and groups.

9. Collecting herbs in nature

Picking herbs, fruits, flowers in nature has a beneficial effect on our inner peace. On sunny days we like to spend time on meadows, far away from traffic and gather medicinal plants. It is important to know the plants well. Spring is the time to pick wild garlic, dandelion, primrose, daisies, etc.

10. Turn your phone off in nature

Technology can be a helper, but if we use it too often, we can be its slaves. So it’s good to spend valuable time outside in the fresh air instead of on the phone. Our favorite disconnect is somewhere in nature, far away from the hustle and bustle of the city.

How do you take care of Mother Earth? Let us know in the comments.

Let’s connect:

2natureholics

2 Natureholics

10 NAČINOV ZA BOLJ ZELEN NAČIN ŽIVLJENJA

Mater Zemlja nas vse nesebično hrani, oskrbuje z svežim kisikom, bistro čisto vodo in vsem, kar potrebujemo za življenje. Kamor nam seže oko, nas obdaruje s čudovitimi kraji: z veličastnimi gorami, hribi, čudovitimi zelenimi gozdovi in cvetočimi travniki, smaragdno obaravanimi jezeri, ribniki in morskimi globinami. Ker nam brezpogojno in nesebično nudi vse to, in od nas ne zahteva ničesar, smo dolžni poskrbeti za to, da jo ohranimo takšno tudi za naše potomce. 

10 NAČINOV, KAKO MIDVE POMAGAVA MATER ZEMLJI

1. Namesto avtomobila uporabljava javni prevoz, kolo ali se do cilja odpraviva peš.

Zavedava se, da smo z avtomobilom dosti bolj mobilni, na cilju smo hitreje in je lahko bolj udobno, ampak vožnja z avtomobilom je eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Ko imava možnost, čas in nama vreme to dopušča, z veseljem uporabiva kolo in če pot ni predolga, se odpraviva peš. 

2. Med nakupovanjem uporabljava svoje vreče.

Ko se odpravljava po nakupih, za sadje in zelenjavo uporabiva svoje vrečke. So veliko bolj trajnostne in vzdržljivejše od plastičnih, ki jih ponavadi uporabimo samo enkrat in nato zavržemo. Danes jih lahko kupimo že skoraj v vsaki trgovini.

3. Samooskrba

V Sloveniji ima skoraj vsaka hiša svoj vrt in tako je tudi pri nas. Namesto, da bi hrano kupovali, vsaj v poletnem času, si jo raje pridelamo sami. Seveda je takšna hrana neprimerljivo bolj okusna,  zdrava, medtem ko skrbimo za vrt smo fizično aktivni, delo z zemljo in rastlinami pa zelo dobro vpliva tudi na naše psihično zdravje. Izgobijamo se kemikalijam in pesticidom, ki slabo vplivajo na okolje in posledično tudi na naše zdravje.

4. Podpirava lokalne proizvajalce

V Sloveniji imamo veliko proizvajalcev hrane, oblačil, kozmetike. Z nakupom njihovih izdelkov vzpodbujamo domače kmete in lokalne proizvajalce pri njihovem delu, bolje poskrbimo za lastno zdravje in zmanjšujemo ogljični odtis v okolju, ki nastane pri daljših prevozih.

5. Pobirava smeti v gozdu

Imava to srečo, da v nam bližnjem gozdu ni tako dosti smeti, saj za to že vrsto let poskrbi g. Jesenek. Gospod prostovoljno in brezplačno skrbi za čistočo našega gozda in za to smo mu zelo hvaležni. Na sprehodu po gozdu pa vseeno kdaj najdeva kakšno smet, ki jo potem odvrževa v temu primerne koše. Prav tako redno organiziramo čistilne akcije z društvom in čistimo okolico.

6. Ponovno uporabiva embalažo

Plastične lončke (npr. od kisle smetane, jogurta, ipd.) lahko ponovno uporabimo na vrtu za presajanje. Plastenke lahko ponovno uporabimo za shranjevanje tekočine. 

7. Nenehno izobraževanje

Velik poudarek dajeva na izobraževanje o kozmetičnih sestavinah, saj ustvarjava naravno kozmetiko. Tako kupujeva manj kozmetičnih izdelkov, saj jih izdelujeva sami. Vedno dava prednost naravnim sestavinam, ki jih gojiva tudi na najinem vrtu.

8. Nakupujeva v second hand trgovinah

Že nekaj let kupujeva rabljena oblačila v Second Hand trgovinah, kar danes več ni noben tabu. Vskih nekaj mesecev zbereva svoja rabljena oblačila, ki jih nato podariva naprej. Tako ponovno uporabimo oblačila in ne spodbujava množične potrošnje hitre mode. Ideja za nakup rabljenih oblačil so tudi razne spletne strani ter skupine, kjer najdete rabljene kose za prodajo.

How to help mother nature. 10 Way for greener lifestyle. Eco tips for everyday.

9. Nabiranje hrane v naravi

Nabiranje zelišč, plodov, cvetov  v naravi  blagodejno vpliva na naš notranji mir. Ob sončnih dnevih se podamo na samotne travnike, daleč  stran od prometa in naberemo zdravilne rastline.  Pomembno je, da rastline dobro poznamo. Spomladi je čas za nabiranje čemaža, regrata, trobentic, marjetic, itd. 

10. Namesto na telefon, pojdi raje v naravo. 

Tehnologija je lahko pomočnik, če pa jo prepogosto uporabljamo, smo lahko njeni sužnji. Zato je dobro, da namesto na telefonu, preživimo dragocen čas zunaj na svežem zraku. Najin najljubši odklop je nekje v naravi, daleč stran od mestnega vrveža.

Kako pa ti prispevaš do bolj zelenega okolja? Deli svojo izkušnjo v komentarju spodaj.

Povežimo se:

2natureholics

2 Natureholics

Hyperpigmentations, acne? Try this cosmetic ingredient.

VITAMIN C – a multi-purpose ingredient for the skin

What do you think of when you hear the word vitamin C? Most people associate vitamin C with medications for flu and citruses, as it protects cells from oxidative stress and plays an important role in collagen production. Vitamin C is not usable only for consuming, the versatile vitamin has also become increasingly popular in the cosmetics industry in recent years. It is used for many skin problems – it has lightening functions for hyperpigmentation, protects the skin from reddness and UVB light, has a beneficial effect on acne, an anti-inflammatory effect and promotes collagen synthesis.

Examples of studies where participants used vitamin C

Vitamin C is a multi-functional ingredient that helps with various skin problems.

Example 1 (10% of vitamin C used).

A) Significant photo-injuries of the face with irregular texture and deep wrinkles before therapy.

B) Visible improvement in texture and wrinkles is visible after 90 days of topical application of vitamin C.

Example 2 (used cosmetics with vitamin C)

A) Facial skin is irritated, dehydrated (on the cheeks and chin), pigmented spots are visible on the forehead, chin and around the mouth, skin color is changed.

B) Reduces skin irritation on the face, the skin is nourished and moisturized, there is no dry area on the cheeks and chin, reduced pigmentation around the lips, chin and forehead.

Formulating with vitamin C

Formulating with vitamin C is quite challenging for homemade cosmetics as vitamin C is sensitive to light and air, and is inherently unstable. If formulated incorrectly it will turn brown and formulation spoilage will occur very quickly. Besides, there aremany different forms of vitamin C, from which we can choose and they have different effect on the skin. Cosmetic products that contain vitamin C must be protected from light and heat. Therefore, we use tinted glass packaging that does not transmit light, pump packaging, capsules,… Do not use containers with open lids and transparent packaging.

Have you tried the vitamin C product yet? Share with us your experience in the comment below.

Till next time.

Let’s connect:

2natureholics

2 Natureholics

VITAMIN C – multifunkcionalna sestavina za kožo

Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo vitamin C? Večina vitamin C poveže z zdravim citrusi, prebolevanjem gripe, ipd. Vsestranski vitamin pa se ne uporablja le za konzumiranje, saj je zadnja leta vedno bolj priljubljen tudi v kozmetični industriji. Pomaga pri številnih težavah s kožo – ima osvetlitveni učinek na hiperpigmentacije, kožo varuje pred rdečino in UVB svetlobo, ima ugoden učinek na akne, deluje protivnetno ter spodbuja sintezo kolagena.

Vitamin C je res multifunkcionalna sestavina, ki pomaga pri številnih težavah s kožo, kar dokazujejo tudi številne raziskave. Poglej si primere študij, kjer so udeleženci testirali učinek vitamina C.

Primer 1  (uporabljena 10 % vitamin C).

A) Znatne fotopoškodbe obraza z nepravilno teksturo in globokimi gubami pred terapijo.

B) Vidno izboljšanje teksture in gub je vidno po 90 dneh lokalne uporabe vitamina C.

Primer 2 (uporabljeni kozmetični izdelki z vitaminom C)

Slika 1 Koža obraza je razdražena, dehidrirana (na predelih lic in brade), vidne so pigmentne lise na čelu, bradi in okoli ust, barva kože je spremenjena.
Slika 2 Zmanjšano draženje kože na obrazu, koža je nahranjena in navlažena, ni suhega predela na licih in bradi, zmanjšane pigmentacije okoli ustnic, brade in čela.

Formuliranje z vitaminom C

Formuliranje z vitaminom C je za izdelovalce domače kozmetike precej zahtevno, saj je vitamin C občutljiv na svetlobo in zrak ter je sam po sebi nestabilen. Če formuliramo napačno, izdelek postane rjav in se zelo hitro pokvari. Poleg tega obstajaja več oblik vitamina C z različnim učinkom. Kozmetični izdelki, ki vsebujejo vitamin C, morajo biti zaščiteni pred svetlobo in toploto. Zato uporabljamo zatemnjeno stekleno embalažo, ki ne prepušča svetlobe, embalažo s pumpico, kapsule,… Ne uporabljajte posodic s pokrovčki in ​​prozorno embalažo.

Si že preizkusila izdelek z vitaminom C? Deli z nami svojo izkušnjo v komentarju spodaj

Povežimo se:

2natureholics

2 Natureholics

REFERENCES AND PICTURES:

JūratėJ., Vainorė I. 2016. Impact of Vitamin C to Mature Facial Skin. https://www.researchgate.net/publication/312318915_Impact_of_Vitamin_C_to_Mature_Facial_Skin

R. Fitzpatrick, E. Rostan. 2002. Double‐Blind, Half‐Face Study Comparing Topical Vitamin C and Vehicle for Rejuvenation of Photodamage. https://www.semanticscholar.org/paper/Double%E2%80%90Blind%2C-Half%E2%80%90Face-Study-Comparing-Topical-C-Fitzpatrick-Rostan/0d4a3812a8e3ba39abef2e2d559570e068e2f6b1