NATURAL FRAGRANCES FOR FORMULATING COSMETICS

Natural fragrances in cosmetics – what are they and how can we use them in formulating. If you’re a cosmetic lover who wants to know more about natural scents or how to use them in cosmetic formulation, keep on reading.

When we started formulating cosmetics, we initially used essential oils as a basic fragrance. We soon found out that we also want to use new fragrances that scent products. Choosing a fragrance is a much more challenging process than it may seem at first glance – every person is different, as is his or her favourite scent. There is no ideal fragrance, but our goal is to perfect the product’s scent and stimulate positive emotions during use of that product.

If we want to create a sophisticated and pleasant natural fragrance, we need to choose well from a whole range of ingredients that complement each other and mix well with other notes. The process of creating a new fragrance involves a touch of creativity and experimentation, as natural fragrances are like an art. In order to make a natural product, we must first know which ingredients are classified as natural fragrances.

NARAVNE DIŠAVE ZA FORMULIRANJE KOZMETIKE

Naravne dišave v kozmetiki – kaj so in kako jih lahko uporabimo pri izdelavi kozmetičnih izdelkov. Če si ljubitelj kozmetike ali izdeluješ kozmetične izdelke in želiš vedeti več o naravnih dišavah, beri naprej.

Ko sva začeli s formuliranjem kozmetike, sva kot osnovno dišavo sprva uporabljali eterična olja. Kmalu sva ugotovili, da želiva uporabiti tudi nove dišave in spoznati še druge možnosti, ki odišavijo izdelke. Izbira dišave je veliko zahtevnejši proces kot se morda zdi na prvi pogled – vsak človek je drugačen, prav tako njegov okus in vonj. Popolna dišava ne obstaja, ampak naš cilj je, da vonj izpopolni izdelek ter med uporabo vzpodbudi pozitivna čustva.

Če želimo ustvariti prefinjeno in prijetno naravno dišavo, moramo dobro izbrati med celo paleto sestavin, ki se med seboj dopolnjujejo ter dobro zmešajo z drugimi notami. Proces kreacije nove dišave zajema kanček ustvarjalnosti in eksperimentiranja, saj so naravne dišave prava umetnost. Da bi naredili naravni izdelek pa moramo najprej vedeti, katere sestavine se uvrščajo med naravne dišave.

WHAT ARE NATURAL FRAGRANCES?

The International Fragrance Association (IFRA) only allows fragrances marked as “natural” to contain fragrance ingredients that correspond to the terms in the International Organization for Standardization’s ISO 9235:1997 which defines natural aromatic raw materials as being physically obtained from plants using distillation, expression and extraction.

Synthetically reconstituted essential oils, synthetic nature-identical ingredients and intentionally chemically modified natural raw materials cannot be used in fragrance compounds that are described as being natural. The Natural Products Association goes one step further to not permit the use of petrochemical solvents in the extraction process, so concretes and absolutes made using hexane are not permitted. Natural fragrances are complex compositions of natural aromatic raw materials such as essential oils, fractions of essential oils, isolates, exudates such as resins, distillates, extracts and volatile concentrates. (1)

NATURAL FRAGRANCES

-Essential oils

-Fractions of essential oils

-Isolate

-Exudates such as resins, distillates,

-Extracts and volatile concentrates.

Natural fragrances have greater perceived value as they are believed to be greener, more sustainable, safer and more healthful and therapeutic. Some of these consumer perceptions are not necessarily accurate, but they drive demand for naturals. Natural fragrances are generally made from ingredients harvested from sustainably grown plants rather than from petrochemicals. (1)

KAJ SO NARAVNE DIŠAVE?

Dišave v kozmetični industriji zajemajo različne metode in tehnike, v tem blogu se bomo osredotočili na uporabo naravnih dišav, ki pridobivajo na priljubljenosti, saj mnogi potrošniki menijo, da so bolj zelene in bolj trajnostne. Pogosto jih dojemajo kot varnejše, bolj zdrave in terapevtske. Nekatera od teh zaznav potrošnikov niso nujno točna, vendar spodbujajo povpraševanje po naravnih izdelkih. Naravne dišave so kompleksne sestave naravnih aromatičnih surovin, kot so eterična olja, frakcije eteričnih olj, izolati, eksudati, kot so smole, destilati, ekstrakti in hlapni koncentrati.

Naravne dišave so običajno narejene iz sestavin, pridelanih iz trajnostno gojenih rastlin, in ne iz petrokemijskih izdelkov (iz nafte in zemeljskega plina). Mednarodno združenje za dišave (IFRA) dovoljuje samo dišave, označene kot “naravne”, da vsebujejo sestavine dišav, ki ustrezajo izrazom, določenim v ISO 9235:1997, ki opredeljuje naravne aromatične surovine kot fizično pridobljene iz rastlin z destilacijo, iztisnjenjem in ekstrakcijo. Sintetično rekonstituirana eterična olja, sintetično naravno enake sestavine in namerno kemično spremenjene naravne surovine ni mogoče uporabiti v naravnih dišavah.

Naravne dišave:

-Eterična olja in njihove frakcije,

-smole,

-hidrolati,

-ekstrakti in

-hlapni koncentrati.

HOW TO USE NATURAL SCENTS IN YOUR PRODUCT?

We must know our ingredients very well and also the supplier’s products (if you do not have your own oils or extracts). We both buy products from Tovarna organika, Natural Loti and Aroma Zone, we also use top quality NHR essential oils. We use only cold-pressed oils, extracts and organic essential oils that are suitable to use on the skin (not scented artificial essential oils). We also like essential oils and natural fragrances from Aroma Zone (French online store).

Cosmetic products can be scented using oils, extracts and essential oils. Sensitive vegetable oils such as cranberry oil and essential oils are added to the cold phase, and base oils such as almond oil can be heated. In addition to scent, fragrances can also affect color, e.g. sea ​​buckthorn oil adds a characteristic yellow color to the product. The smell and appearance of the product depends on the ingredients we use.

Example: Let’s say we want to make a nourishing balm that smells like coconut. We can add a natural coconut fragrance to it (we buy from Aroma Zone) and use coconut oil as a base oil. If we want e.g. scent of immortelle in anti age creams, use immortelle extract, immortelle essential oil, natural fragrance, etc. Formulating takes time, so most definitely you will need some time to create your perfect scented product. If you want to know more about natural scents, let us know and we will share more about this topic.

What is your favorite natural fragrance and which one will you add in your next cosmetic product? Let us know in the comments.

Let’s connect:

2natureholics

2 Natureholics

KAKO UPORABITI NARAVNE DIŠAVE V SVOJIH PRODUKTIH?

Najprej moramo dobro poznati izdelke in dobaviteljevo prakso (če nimate svojih olj oz. ekstraktov). Midve kupujeva izdelke pri Tovarni organiki, Natural Loti in Aroma Zone, uporabljava tudi vrhunska NHR eterična olja. Uporabljava samo hladno stiskana rastlinska olja, macerate in ekološka eterična olja, ki so primerna za uporabo na koži (ne odišavljenih umetnih eteričnih olj). Zelo sva navdušeni tudi nad eteriko in naravnimi dišavami od Aroma Zone (francoska spletna trgovina).

Izdelke lahko odišavite z uporabo rastlinskih olj, maceratov, ekstraktov ter eteričnih olj. Občutljiva rastlinska olja in eterična olja dodajamo v hladno fazo, osnovna olja pa lahko segrevamo. Poleg vonja, pa lahko dišave vplivajo tudi na barvo, npr. olje plodov rakitovca doda izdelku značilno rumeno barvo. Od sestavin, ki jih bomo uporabili, je odvisno kakšna bosta vonj in izgled izdelka.

Primer: Recimo, da želimo izdelati mazilo, ki ima vonj po kokosu. Dodamo mu lahko naravno dišavo kokosa (midve kupujeva pri Aroma Zone) in uporabimo kokosovo olje kot osnovno olje. Če želimo npr. vonj smilja v anti age kremah, uporabimo macerat iz smilja, eterično olje smilja, naravno dišavo, ipd. Seveda formuliranje popolno odišavljenega izdelka, zajema veliko več časa in poskusov, da boste razvili takšen izdelek kot ga želite.

Katera je tvoja najljubša naravna dišava in katero boš ti dodal/a v svojem naslednjem kozmetičnem izdelku? Zaupaj nama v komentar.

Povežimo se:

2natureholics

2 Natureholics

VIRI

(1) Anthony J. O’Lenick, Jr., Siltech LLC; and Ed Matson, Carrubba Inc. (2011). Comparatively Speaking: Natural vs. Synthetic Fragrance. https://www.cosmeticsandtoiletries.com/cosmetic-ingredients/sensory/article/21834851/comparatively-speaking-natural-vs-synthetic-fragrance

(2) Iso. Aromatic natural raw materials — Vocabulary. 1997. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9235:ed-1:en

Advertisement

DIY: Scalp Oil Serum For Hair Growth / Oljni serum za rast las

Hello, dear nature lovers. In a previous article, we wrote about a very unpleasant consequence after covid – hair loss and how we can help ourselves with natural ingredients. Today we share with you a formulation for oil serum that can help you if you are experiencing hair loss, or if you simply want to stimulate your hair grow faster and stronger.

Pozdravljeni, dragi naravoljubci. V prejšnjem prispevku sva pisali o zelo neprijetni posledici po preboleli koroni – izpadanju las in kako si lahko z določenimi naravnimi izdelki pri tem pomagamo. Z vami danes deliva formulacijo za preprost, a učinkovit oljni serum za lase, ki vam je lahko v pomoč, če se srečujete z izpadanjem las, ali če si preprosto želite, da vam začnejo lasje bolj rasti.

RECIPE FOR 30G OIL HAIR SERUM

Black cumin oil 20 g
Grape seed oil 9 g
Vitamin E 0.40 g
Rosemary essential oil 0.20 g
Laurel essential oil 0.20 g
Peppermint essential oil 0.20 g

RECEPT ZA 30 G OLJNEGA SERUMA ZA LASE:

Olje črne kumine 20 g

Olje grozdnih pešk 9 g

Vitamin E 0,40 g

Eterično olje rožmarina 0,20 g

Eterično olje lovora 0,20 g

Eterično olje poprove mete 0,20 g

PREPARATION:

-Disinfect the surface, the container in which we will mix the ingredients, equipment and packaging. We always use 70% alcohol for disinfection.

-First mix black cumin oil with grape seed oil.

-Add vitamin E and essential oils.

-Mix all ingredients well and pour into disinfected packaging. To make application easier, use a pipette bottle, if you do not have one, you can also use a bottle with simple closing.

USE: The serum is best gently massaged into damp scalp. Cover your hair with a warm towel, leave it on for a few hours and then wash your hair with a mild shampoo.
Beneficial affects of oily serum and scalp massage is that it improves circulation and as a result the follicles receive more oxygen and nutrients, which help grow healthy hair faster. In one study, they proved that daily scalp massage can affect increased hair density. It is also very important that you use the oil regularly to have a therapeutic effect.

PRIPRAVA:

-Razkužimo površino, posodo, v kateri bomo sestavine zmešali, pripomočke ter embalažo. Midve za razkuževanje vedno uporabiva 70 % alkohol.

-Najprej zmešamo olje črne kumine z oljem grozdnih pešk.

-Dodamo vitamin E in eterična olja.

-Vse sestavine dobro premešamo in prelijemo v razkuženo embalažo.

Zaradi enostavnejšega nanosa uporabite stekleničko z pipeto, če takšne nimate, lahko uporabite tudi stekleničko z navadnim zapiranjem.

Uporaba: Serum je najboljše nežno vmasirati v vlažno lasišče, pokriti z toplo brisačo in pustiti za nekaj ur delovati. Nato lase umijemo z blagim šamponom. Blagodejna masaža vpliva na lasišče tako, da je le-to bolje prekrvavljeno in posledično mešički dobijo več kisika in hranil, to pa pripomore k hitrejši rasti zdravih las. V eni izmed študij so dokazali, da lahko vsakodnevna masaža lasišča vpliva na povečano gostoto las. Zelo je pomembno tudi, da olje redno uporabljate in s tem dosežete terapevtski učinek.

EFFECT OF INGREDIENTS

Black cumin oil has been proven to have an anti-inflammatory effect and it can improve hair density.
Grape seed oil has an emollient effect and stimulates the hair follicles. If it is added as a base oil, the formula is absorbed faster, which is a great advantage for the skin.
Rosemary essential oil is used in various hair products. It is supposed to improve hair growth, as well as help with damaged hair, dandruff and prevent premature baldness.
Peppermint essential oil has a beneficial effect on hair growth. In laboratory studies, after four weeks of using 3% essential oil in jojoba wax, a significant increase in hair thickness, hair number and hair follicle depths was noticed.

We hope that this formulation will help you with hair loss problems. If you will try this formulation for oil serum, we will be happy to receive your feedback.

UČINEK SESTAVIN

Olje črne kumine dokazano deluje protivnetno, povečalo bi naj bi tudi gostoto las.

Olje grozdnih pešk deluje emolietno in stimulira lasne mešičke. Če ga dodamo v formulacijo, se eterična olja hitreje absorbirajo, kar je velika prednost.

Eterično olje rožmarina uporabljamo v številnih izdelkih za lase. Pospešilo naj bi rast las, pomagalo pa naj bi tudi pri poškodovanih laseh, prhljaju ter preprečilo prezgodnjo plešavost.

Eterično olje poprove mete ima ugoden učinek na rast las. V laboratorijski raziskavi so po štirih tednih uporabe 3-odstotnega eteričnega olja v jojobinem vosku ugotovili značilno povečanje debeline las, števila las in globine lasnih mešičkov.

Upava, da vam bo formulacija koristila in vam pomagala pri težavah z izpadanjem las. V kolikor boste oljni serum preizkusili, bova veseli vašega odziva in vtisov.

REFERENCES:

Kočevar Glavač N. in Janeš D. 2015. Sodobna kozmetika.

Scalp Massage Results in Increased Hair Thickness by Inducing Stretching Forces to Dermal Papilla Cells in the Subcutaneous Tissue. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4740347/

Hair Loss After Corona: Regrow Your Hair Naturally

The consequences of the pandemic have completely changed our world. There are many lasting health effects of corona such as insomnia, headaches, fatigue, etc. In this post we will focus on very unpleasant problem, which many are struggling with and that is alopecia or hair loss. Wondering what natural ingredients help to improve hair growth? Then keep on reading.

Although synthetic drugs such as minoxidil, finasteride and dutasteride, etc. are often used to treat alopecia, due to their side effects or personal preference, some choose natural cosmetic ingredients and essential oils instead. Whether you experience hair loss due to disease or some other reason, this post reveals essential natural ingredients and alternatives to help your hair grow, in contrast to traditional therapies such as minoxidil.

IZGUBA LAS PO KORONI – KAKO SPODBUDITI RAST LAS PO NARAVNI POTI?

Posledice pandemije so popolnoma spremenile naš svet. Le redki posamezniki se s posledicami bolezni še niso srečali. Dolgotrajnih posledic korone je veliko, od nespečnosti, glavobolov, utrujenosti, itd. V tokratni objavi se bomo posvetili zelo neprijetni posledici korone, s katero se mnogi spopadajo in to je alopecija oz. izpadanje las. Te zanima, katere naravne sestavine pomagajo do boljše rasti las? Potem beri naprej.

Čeprav se za zdravljenje alopecije pogosto uporabljajo sintetična zdravila, kot so minoksidil, finasterid in dutasterid idr., se zaradi stranskih učinkov ali osebnih preferenc, nekateri raje odločijo za naravne kozmetične sestavine in eterična olja. Ne glede na to, ali se se z izpadanjem las srečuješ zaradi posledic bolezni ali razlog tiči drugje, ti v tej objavi razkrijeva bistvene naravne sestavine in alternative, ki spodbujajo rast las in blagodejno vplivajo nanje v nasprotju s tradicionalnimi terapijami, kot je denimo minoksidil.

HAIR LOSS CAN OCCUR AFTER A HIGH FEVER

It is normal to lose 100 to 150 hairs in one day. After getting over the corona virus, some people start to lose more hair on a daily basis while combing or shampooing. The problem can start to show even a few weeks after we have already recover from the illness. In one study, around 24 % of coronavirus survivors had hair loss problems. Hair loss is a common problem after recovery, as it can occur a few months after a high fever or. overcame diseases, this type of hair loss in medicine is called telogen effluvium.


Hair loss is influenced by many factors, such as:


· Lack of beneficial minerals and vitamins in the body.
· Mental and emotional stress.
· Long-term illness.
· Hormonal imbalance
.
· Some medicines, such as medicines to thin the blood, vitamin A if taken in excess, antidepressants and medicines used in chemotherapy to treat cancer patients.
· Some infections that can promote hair loss, such as a fungal infection of the scalp.
· Diseases such as diabetes can also be a factor in causing hair loss, poor blood circulation or excessive blood loss.
· Poor diet.
· Lack of sleep and lifestyle disorders.
· Hereditary factors.

HOW TO REGROW YOU HAIR?


We can help ourselves with food and cosmetic products or medicines after a doctor’s referral if the condition is very serious.
Proper hair care is very important. For combing, we use gentle combs and brushes made of natural materials that do not “tear” the hair.
We avoid tight ponytails and heat treatment of hair (especially ironing hair)
We use as gentle and mild shampoos, conditioners, hair masks as possible.
We do not wash our hair too often; twice a week is enough.

VROČINA KOT POVZROČITELJ IZPADANJA LAS

Normalno je, da v enem dnevu izgubimo 100 do 150 las. Po prebolelem korona virusu se nekaterim zgodi, da začnejo dnevno izgubljati večje število las; med česanjem ali šamponiranjem.  Težava se začne včasih kazati tudi nekaj tednov po tem, ko smo korono že preboleli. V eni izmed raziskav je kar 24 % udeležencev raziskave, ki so preboleli koronavirus, imelo težave z izpadanjem las. Izpadanje las je pogosta tegoba po okrevanju, saj se lahko pojavi nekaj mesecev po visoki vročini oz. preboleli bolezni, to vrsto izpadanja las v medicini imenujejo telogen effluvium.

Na večje izpadanje las vplivajo številni dejavniki, kot so:

·        Pomanjkanje koristnih mineralov in vitaminov v telesu.

·        Mentalni in čustveni stres.

·        Dolgotrajna bolezen.

·        Hormonsko neravnovesje.

·        Nekatera zdravila, kot so zdravila za redčenje krvi, vitamin A, če ga jemljemo v preveliki količini, antidepresivi in zdravila, ki se uporabljajo pri kemoterapiji za zdravljenje bolnikov z rakom.

·        Nekatere okužbe, ki lahko pospešujejo izpadanje las, na primer glivična okužba lasišča.

·        Bolezni, kot je sladkorna bolezen, so lahko tudi dejavnik, ki povzroča izpadanje las, slab krvni obtok ali prekomerna izguba krvi.

·        Slaba prehrana.

·        Pomanjkanje spanja in motnja življenjskega sloga.

·        Dedni dejavniki.

Kako si lahko pomagamo sami?

Pomagamo si lahko s prehranskimi in kozmetičnimi izdelki oz. zdravili po napotitvi zdravnika, v kolikor je stanje že zelo resno.
Zelo pomembna je pravilna nega las. Za česanje uporabljamo nežne glavnike in krtače iz naravnih materialov, ki las ne “trgajo”.
Izogibamo se tesnih čopov in toplotni obdelavi las (predvsem likanju las)
Uporabljamo čim bolj nežne in naravne šampone, balzame, maske za lase.
Z umivanjem las ne pretiravamo; dovolj je dvakrat na teden.

COSMETIC INGREDIENTS THAT PROMOTE HAIR GROWTH AND HAVE A BENEFICIAL EFFECT ON THE SCALP

We buy many things and try to deal with our skin and hair issues. However, when dealing with hair loss the key is to get to know which ingredients actually help, not only follow marketing trends as they can be misleading sometimes and then you end up with bad product which cost us a lot and yet there is no result. That is why we collected information about hair growth with natural ingredients from studies and scientific articles.

KOZMETIČNE SESTAVINE, KI SPODBUDIJO RAST LAS IN BLAGODEJNO DELUJEJO NA LASIŠČE

Veliko stvari kupujemo in se trudimo reševati težave s kožo in lasmi. Vendar pa je pri soočanju z izpadanjem las ključno vedeti, katere sestavine dejansko pomagajo, ne le slediti marketinškim trendom, saj so včasih lahko zavajajoči in potem na koncu dobite slab izdelek, ki nas veliko stane, a ni rezultata. Zato smo podatke o učinkoviti rasti las s pomočjo naravnih sestavin, zbrali iz študij in znanstvenih člankov.

BLACK CUMIN OIL
Black cumin oil can stimulate hair growth and improve their density. Regular hair massage with black cumin oil can help to thicken hair, as shown by a study conducted on 20 patients. They also found that black cumin has an anti-inflammatory effect and reduces the symptoms of trichodinia (pain or burning sensation on the scalp).


GOOSEBERRY OIL
Gooseberry or amla oil is supposed to help with hair loss and strengthen hair roots. According to the Indian method, dried amla fruits are cooked in coconut oil and then ground to form amla oil. Thus, they prepare a balm that is supposed to prevent baldness and gray hair.


HIBISCUS
Hibiscus helps prevent hair loss and graying. Research has shown that hibiscus leaves are the most effective for strengthening hair compared to flowers. In hair and scalp care, it is used as a coating or dye.

NETTLE
A very well-known plant that was used by our grandmothers to treat the scalp. An extract of this plant is said to help with excessive hair loss and against dandruff. It is also especially popular in shampoos and other preparations against oily hair.


COCONUT OIL
Research to date has shown that coconut oil reduces protein loss in both damaged and undamaged hair. Its effect is to thicken the hair structure. Coconut can be used as an ingredient in a hair mask, which is applied and left on the hair overnight.


GIINGKO BILOBA

Ginkgo biloba has an anti-inflammatory effect and accelerates microcirculation, which is supposed to be the main driver in promoting hair growth. Ginkgo has anti-inflammatory, antioxidant and antibacterial effects that can also play an important role in hair care.


HENNA

Henna promotes hair growth and strengthens them. It is a traditional plant that has been used since ancient times to dye nails and hair. Nevertheless, henna offers many other uses such as volume enhancement, hair shine and hair protection, as opposed to artificial colors.


ONION

Onions have anti-inflammatory and antimicrobial effects on hair. It stimulates hair growth, researches have shown that it has a high therapeutic effect in the treatment of circular hair loss. However, it has one drawback – the smell, which is the main reason for its modest popularity in cosmetics.


VITIS VINIFERA

Grape seed oil has a stimulating effect on the hair follicles and has an emollient effect. It absorbs very quickly and we can use it with essential oils that stimulate hair growth.

OLJE ČRNE KUMINE

Olje črne kumine lahko spodbudi rast las ter izboljša njihovo gostoto. Z redno masažo las z oljem črne kumine si lahko pomagamo do gostejših las, kot je pokazala raziskava, ki so jo opravili na 20-ih pacientih. Ugotovili so tudi, da črna kumina deluje protivnetno ter zmanjšuje simptome trihodinije (bolečine ali pekočega občutka na lasišču).

AMLINO OLJE

Amlino olje naj bi pomagalo pri izpadanju las ter jačanju lasne korenine. Po indijski metodi, se posušeni plodovi amle skuhajo v kokosovem olju in nato zmeljejo, da nastane amlino olje. Tako pripravijo balzam, ki naj bi preprečeval plešavost in sivenje las. 

HIBISKUS

Hibiskus pomaga preprečevati izpadanje las ter sivenje. Raziskava je pokazala, da so za krepitev las najbolj učinkoviti listi hibiskusa napram cvetovom. Pri negi las in lasišča ga uporabljamo kot oblogo ali barvilo.

KOPRIVA

Vsem zelo poznana rastlina, katero so za zdravljenje lasišča uporabljale že naše babice. Izvleček te rastline naj bi pomagal pri prekomernem izpadanju las in proti prhljaju. Posebej priljubljen je tudi v šamponih in ostalih pripravkih proti mastnim lasem. 

KOKOSOVO OLJE

Dosedanje raziskave so pokazale, da  kokosovo olje zmanjša izgubo beljakovin tako v poškodovanih kot nepoškodovanih laseh. Njegov učinek je, da odebeli strukturo las. Kokos lahko uporabimo kot sestavino v maski za lase, katero nanesemo in čez noč pustimo na laseh. 

Gingko biloba

Ginkgo biloba deuje protivnetno in pospeši mikrocirkulacijo, ki naj bi bila glavno gonilo pri spodbujanju rasti las. Ginkgo ima protivnetne, antioksidativne in antibakterijske učinke, ki lahko prav tako igrajo pomembno vlogo pri negi las.

Kana

Kana spodbuja rast las ter jih okrepi. Je tradicionalna rastlina, ki so jo uporabljali že v starih časih za barvanje nohtov in las. Kljub temu pa kana nudi številne druge uporabnosti, kot so izboljšanje volumna, sijaj las ter lase zaščiti, v nasprotju z umetnimi barvami.

Čebula

Čebula ima na lase protivnetni in antimikrobni učinek. Spodbuja rast las, dosedanje raziskave so pokazale, da ima visok terapevtski učinek zdravljenju krožnega izpadanja las. Ima pa eno pomanjkljivost – vonj, kar je glavni razlog za skromno priljubljenost v kozmetičnih izdelkih. 

Vinska trta

Olje grozdnih pečk stimulativno deluje na lasne mešičke ter ima emolientno delovanje. Ker se zelo hitro vpije ga je smiselno uporabljati z eteričnimi olji, če želimo da se čimprej absorbirajo.

ROSEMARY AND CHAMMOMILE ESSENTIAL OILS FOR HAIR GROWTH

Essential oils also play an important role in natural cosmetics in hair care. The essential oils of rosemary and chamomile can improve hair growth, as well as the oils of lavender and bergamot, which are used to treat dandruff. Tea tree oil has been used to treat dandruff as it has antifungal properties with anti-inflammatory effect that accumulates in hair loss. Traditional aromatherapy scalp massage with a combination of thyme, lavender and rosemary essential oils in jojoba and grape seed oil can increase absorption, which contributes to better hair growth.


ROSEMARY ESSENTIAL OIL
The ingredients of the essential oil increase the blood circulation of the skin, so rosemary extracts are used in sports cosmetics and scalp care cosmetics, as they increase blood circulation and improve the nutrition of the hair follicle. They prevent or delay premature hair loss. 2-3 drops can be added e.g. black cumin oil, mix and then massage into the scalp. A few drops can also be added to the shampoo while washing your hair.

PEPPERMINT ESSENTIAL OIL

Peppermint essential oil has a beneficial effect on hair growth. In laboratory studies, after four weeks of using 3% essential oil in jojoba wax, a significant increase in hair thickness, hair number and hair follicle depths was noticed.


Sometimes the hair products we use are not enough, but it is necessary to add certain dietary supplements to the body, such as Zinc, Biotin and Selenium. Zinc maintains healthy hair, nails and skin, supports protein synthesis, collagen growth and cell growth. It is also a very important antioxidant. Selenium maintains the health of hair and nails and helps protect cells from oxidative stress. We shouldn’t neglect our body care, personal wellbeing, healthy food and exercise as these are the keys to better health and mood. On our previous post, you can read how we helped ourselves to recover from covid with healthy food and supplements.


How do you take care for your hair and its growth? Let us know in the comments.

Let’s connect:

2natureholics

2 Natureholics

ETERIČNA OLJA ROŽMARINA IN KAMILICE ZA RAST LAS

Eterična olja imajo pomembno vlogo v naravni kozmetiki tudi pri negovanju las in lasišča. Eterični olji rožmarina in kamilice lahko izboljšata rast las, pa tudi olja sivke in bergamotke, ki se uporabljata za zdravljenje prhljaja. Olje čajevca so uporabljali za zdravljenje prhljaja, saj ima protiglivične lastnosti s protivnetnim učinkom, ki se kopiči pri izpadanju las. Tradicionalna aromaterapevtska masaža lasišča s kombinacijo olj timijana, sivke in rožmarina v jojobi in olja grozdnih pečk lahko poveča absorpcijo, ki pripomore k boljši rasti las.

ETERIČNO OLJE ROŽMARINA

Sestavine eteričnega olja povečajo prekrvavitev kože, zato rožmarinove izvlečke vgrajujemo v športno kozmetiko in v kozmetiko za nego lasišča, povečana prekrvavitev izboljša prehranjenost lasnega mešička in lahko prepreči ali zakasni prezgodnje izpadanje las. 2-3 kapljice ga lahko dodamo npr. olju črne kumine, zmešamo in nato vmasiramo v lasišče. Par kapljic lahko dodamo tudi šamponu med umivanjem las.

ETERIČNO OLJE METE

Eterično olje poprove mete ima ugoden učinek na rast las. V laboratorijski raziskavi so po štirih tednih uporabe 3-odstotnega eteričnega olja v jojobinem vosku ugotovili značilno povečanje debeline las, števila las in globine lasnih mešičkov.

Včasih pripravki za lase, ki jih uporabljamo niso dovolj, ampak je potrebno telesu dodati določena prehranska dopolnila, kot so Cink, biotin in Selen. Cink ohranja zdrave lase, nohte in kožo, podpira sintezo proteinov, rast kolagena in rast celic. Je tudi zelo pomemben antioksidant. Selen ohranja zdravje las in nohtov in pomaga zaščititi celice pri oksidativnem stresu. Do zdravih las ne vodijo le kozmetični pripravki, temveč tudi zdrava hrana, rekreacija in zdrav slog življenja. Kako sva si midve pomagali pri koroni in katera živila in prehranske dodatke sva uživali, pa si lahko prebereš na tej povezavi.

Kako pa ti neguješ lase? Zaupaj nama v komentar.

Najine vsebine lahko spremljate na:

2natureholics

2 Natureholics